Tinnitus Adem Therapie vanuit Zaandam

Tinnitus Adem Therapie T.A.T. is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeute Maria Holl.
Op verzoek van duitse KNO artsen die hun patiënten naar huis moesten sturen zonder medische oplossing. Zij zaten spreekwoordelijk met hun handen in het haar.

Maria Holl heeft een methode ontwikkeld die erkend is door de Duitse Tinnitus Liga. De effekten zijn door de medische wetenschap na een onderzoek in 2012 erkend als een methode om Tinnitus op zijn minst te verminderen. In Duitsland worden de kosten van de therapie ook vergoed door de Ziektekostenverzekering.

TAT is een zelfhulp therapie die je wat betreft de oefeningen heel goed met behulp van een werkboek kunt doen.

De praktijk leert, dat maar weinig mensen dit kunnen opbrengen : Tinnitus is iets waar je het liefst zo min mogelijk mee bezig wilt zijn. Het geluid dat er meestal de hele dag door is, wil je het liefst ‘skippen’.

Om er mee aan de slag te gaan kan voelen als een hoge drempel, telkens weer, er mee bezig te blijven kan lastig zijn.

Daarom zijn er mogelijkheden om individueel of in groepsverband met de training te beginnnen of om bezig te blijven. Door de groepssfeer wordt je gesteund, en de effekten daar geven vaak een stimulans om thuis bezig te gaan. Positieve gevoelens komen zo al snel meer naar boven dan het gevoel van discipline.

Tinnitus Adem Therapie (TAT) is een mindfulness en lichaamsgerichte therapie.
Tinnitus ofwel oorsuizen, Hyperacusis ofwel overgevoeligheid voor geluid, Vertigo ofwel draaiduizeligheid die oorsuizen, hyperacusis en draaiduizeligheid duurzaam helpt verminderen. Vooral stressgevoelige tinnitus reageert goed op de Tinnitus Adem Therapie.

Veroorzaakt Tinnitus stress, of ontstaat door stress Tinnitus ? Hoe dan ook de stress neemt af met deze methode.

Sinds september 2017 is Lia Kok, ervaringsdeskundige en yogadocent vanuit Zaandam aktief.

In nederland is Tinnitus Adem Therapeute, ervaringsdeskundige en musicus Henriëtte Bakker sinds 2014 als eerste in Nederland aktief.

Geef een reactie